Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

"A good neonatal and paediatric reference and textbook .." Reviewed by Jo Wilson on behalf of Nursing Times, March 2015

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Marilyn J Hockenberry,David Wilson
Nhà xuất bản Elsevier - Health Sciences Division
Năm phát hành 11-2014
ISBN 9780323222419
Trọng lượng (gr) 3402
Kích thước 5.0 x 27.0 x 21.0
Số trang 1760
Giá bìa 2,496,000 đ