Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

STEM Stars Women Who Rocked Space is a wonderfully inspiring book for any budding scientist who needs awesome girl role models. From the first woman astronomer, to the ladies known as "computers," to a record-holding spacewalker . . . Discover the inspiring stories of 19 of the most awesome female explorers of our solar system and beyond!

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Parragon Books Ltd
Nhà xuất bản Lake Press
Năm phát hành 08-2017
ISBN 9781474882538
Trọng lượng (gr) 115
Kích thước 0.0 x 20.0 x 14.0
Số trang 48
Giá bìa 45,000 đ