Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

A delightful tale of a boy's first plane flight with a wind-up plane to bring the story to life. Each part of the story is enlivened with the help of the wind-up plane and the sturdy track embedded in the thick card pages. Full of fun facts about planes and airports.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Gill Doherty,Stefano Tognetti
Nhà xuất bản Usborne Publishing Ltd
Năm phát hành 06-2009
ISBN 9781409504504
Trọng lượng (gr) 1560
Kích thước 4.0 x 31.0 x 24.0
Số trang 14
Giá bìa 398,000 đ