Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Full of the details kids want to know, the true story of Ben Franklin is by turns funny and sad, but always honest and inspiring. Illustrations.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Dennis Brindell Fradin
Nhà xuất bản Penguin
ISBN 9780448424958
Trọng lượng (gr) 118
Kích thước 18.3 x 14.4
Số trang 112
Giá bìa 96,000 đ