Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Four very hungry bunnies have run out of carrots! One by one they hop off to the vegetable patch. But someone is lying in wait. Someone BIG... and BAD!

A fabulous, funny story about a big, bad bunny, and how to stop bullies like him!

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Steve Smallman 
Nhà xuất bản Little Tiger Press; UK ed. edition
ISBN 9781848952263
Trọng lượng (gr) 50
Kích thước 26 x 0.3 x 28 cm
Số trang 32
Giá bìa 150,000 đ