Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Pan Books
ISBN 9781447253495
Trọng lượng (gr) 395
Kích thước 19.7 x 2.7 x 13
Giá bìa 139,000 đ