Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Penguin Group US
ISBN 9780735232013
Trọng lượng (gr) 450
Giá bìa 193,000 đ