Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Contents introduction Hero "Saitama" the killer blow! Too strong, would defeat Wanpanchi in any heinous monster. Legend opening of normal body temperature system strongest hero! Transcendent artist tag and charisma of the WEB world gives it, day-to-day knockout comic!

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Yuusuke Murata, ONE
Nhà xuất bản Shueisha
ISBN 9784088707013
Trọng lượng (gr) 119
Kích thước 11.2 x 1.8 x 17.6
Số trang 200
Giá bìa 125,000 đ