Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Nguyễn Hồ Thụy Anh, Nguyễn Thị Nguyệt, Nguyễn Thị Anh Thảo, Huỳnh Lê Anh Thy, Châu Vương
ISBN 9786040019028
Trọng lượng (gr) 550
Kích thước 21 x 29
Giá bìa 20,000 đ
Thể loại