Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Galileo, Copernicus, Newton, Niels Bohr, Einstein. Những khám phá của họ đã thay đổi hoàn toàn quan niệm của chúng ta về việc chúng ta là ai và chúng ta đang ở đâu trên thế giới này. Những khám phá đó đặt ra vấn đề về sự cùng tồn tại không đơn giản giữa khoa học và tôn giáo, niềm tin và đòi hỏi thực nghiệm. Đâu là chân lý? Đâu là con đường đúng đắn để nhận thức thực tại?

Sau bốn mươi năm học hỏi từ nhiều trí tuệ khoa học lỗi lạc và trọn đời nghiên cứu thiền học, tâm linh, triết học, Đạt Lai Lạt Ma đã trình bày những phân tích sâu sắc về việc tại sao tất cả các nghiên cứu – khoa học cũng như tâm linh - phải được theo đuổi để đạt đến bức tranh hoàn thiện của chân lý. Thông qua đánh giá so sánh giữa thuyết Darwin và nghiệp, cơ học lượng tử và tri thức triết học về bản chất hiện thực, sinh học thần kinh và ý thức học, Đạt Lai Lạt Ma đã rút ra tầm quan trọng của song hành nghiên cứu thiền định và khoa học về thế giới của chúng ta.

Tác phẩm nghiên cứu xuất sắc này là một sự đền đáp tới những người thầy của Đạt Lai Lạt Ma – cả khoa học lẫn tâm linh. Tài sản của cuốn sách chính là một thế giới quan mà trong đó các con đường khác nhau để nhận thức chính mình, con người và vũ trụ có thể cùng hướng đến môt mục đích chung là phục vụ nhân loại.

Mục lục:

Lời nói đầu

Suy ngẫm

Gặp gỡ khoa học

Tính không, thuyết tương đối và vật lý lượng tử

Vụ nổ lớn (big bang) và vũ trụ vô thuỷ theo phật giáo

Tiến hoá, nghiệp và thế giới hữu tình

Vấn đề ý thức

Tiến tới một khoa học về ý thức

Phạm vi bao quát của ý thức

Đạo đức và di truyền học mới

Kết luận: Khoa học, tâm linh và nhân loại.

Mời bạn đón đọc.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Đạt Lai Lạt Ma
Dịch giả Mai Sơn
Nhà xuất bản Nxb Văn Hóa Sài Gòn
Công ty phát hành Nhã Nam
ISBN 8936024912116
Trọng lượng (gr) 330.00 gam
Kích thước 13x20.5 cm
Số trang 304
Giá bìa 52,000 đ
Thể loại