Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Vốn Hóa Đất Đai Trong Nền Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa Ở Việt Nam

Vốn hóa đất đai theo nghĩa rộng là một cách đặt vấn đề về thái độ của xã hội đối với đất đai trong quá trình phát triển kinh tế theo hướng hiện đại dựa trên quan niệm được nhiều người ủng hộ cho rằng, cần đối xử với các nguồn lực đầu vào không phải là vốn như đối xử với vốn. Tức là coi nguồn nhân lực như là nguồn tài sản xã hội đã được tích lũy theo thời gian và phải được bảo tồn, tăng trưởng giá trị trong quá trình tiếp tục phát triển. Theo nghĩa hẹp, vốn hóa đất đai được hiểu là một kỹ thuật chuyển hóa hình thái biểu hiện của đất, với tư cách tài sản của chủ sở hữu, thành tiền để có thể đầu tư vào các hoạt động kinh tế.

Cuốn sách Vốn hóa đất đai trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam giúp bạn đọc hình dung rõ nét hơn về thực trạng vốn hóa đất đai ở Việt Nam. Nội dung cuốn sách tập trung trình bày một số vấn đề lý luận về vốn hóa đất đai, mô tả thực trạng vốn hóa đất đai ở Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở đó đề xuất một số kiến nghị và giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho vốn hóa đất đai ở Việt Nam từ nay đến năm 2020.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả PGS, TS Trần Thị Minh Châu
Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia
Năm phát hành 03-2014
ISBN 9786045701454
Trọng lượng (gr) 240
Kích thước 14.5x20.5
Số trang 248
Giá bìa 43,000 đ