Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản DORLING KINDERSLEY C
ISBN 9781405308618
Trọng lượng (gr) 741
Kích thước 30.9 x 1.2 x 26
Số trang 64
Giá bìa 315,000 đ