Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Viện Sử học Việt Nam (nhiều tác giả) - Việt Nam những sự kiện lịch sử 1945-1975 (tái bản lần thứ ba) Nxb Giáo dục, H., 2006, 600 trang, khổ 16 x 24cm.

Nằm trong hệ sách "Việt Nam những sự kiện lịch sử" của Viện Sử học tập hợp và hệ thống các sự kiện chính trị, văn hoá, xã hội, kinh tế, quân sự của thời kỳ lịch sử 30 năm từ khi nước Việt Nam Độc lập (2-9-1945) đến khi hoàn thành thắng lợi cuộc Kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam (30-4-1975).

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Viện Khoa Học Xã Hội Việt Nam
Nhà xuất bản Giáo Dục
ISBN 8934980814697
Trọng lượng (gr) 1000
Kích thước 24x16
Số trang 802
Giá bìa 125,000 đ