Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Việt Nam Các Dân Tộc Anh Em - Người Khơ Mú

Bộ sách “Việt Nam - Các dân tộc anh em” gồm 48 tập giới thiệu một cách giản lược từng dân tộc trên các miền đất nước, từ

lịch sử tộc người, các hoạt động kinh tế, phong tục, tập quán của từng dân tộc đến những tập tục trong hôn nhân, sinh đẻ...

Bộ sách cũng đi sâu vào nghiên cứu và khai thác những nét đặc sắc riêng của từng dân tộc.

Sách thuộc kho sách cũ, sách tồn kho, không đổi trả. Khách hàng vui lòng cân nhắc trước khi mua.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Chu Thái Sơn, TS Vi Văn An
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Trẻ
Năm phát hành 12-2019
Công ty phát hành NXB Trẻ
ISBN 2958936676647
Kích thước 16 x 24 cm
Số trang 139
Giá bìa 37,800 đ