Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Vết Đạn Thành Cửa Bắc (Tiểu Thuyết Lịch Sử)

Tác giả: Ngô Văn Phú

Thể loại: Văn học

Xuất bản: 3/2009

Trọng lượng: 360 gr

NXB: Hà Nội

Số trang: 352 trang, kích thước 14,5x20,5 cm

"...Theo tin quân do thám, biết chắc Hoàng Sùng Anh đóng quân ở Châu Thượng, bắt hầu non đến hầu rượu hát xướng, vui vẻ suốt đêm trước... Canh ba đêm ấy, Tôn Thất Thuyết, người ngậm tăm, ngựa bỏ nhạc vượt sông Hồng. Từ bến Xuân Giang, quân Thuyết vây kín làng Thổ Tang mà quân Hoàng Sùng Anh mải cùng chủ tướng vui vẻ tiệc tùng vẫn không hề biết. Khi tiếng quân triều đình đồng thanh hô "Sát! Sát" tiến thẳng vào doanh trại của giặc Cờ Vàng thì Hoàng Sùng Anh trở tay không kịp... Đám quân hộ vệ và lính Cờ Vàng bị bất ngờ không kháng cự kịp bị trúng đạn bị chém, xác vắt ngổn ngang ở sân, ở bờ rào... Đuốc bật sáng trưng. Những cuộc rượt đuổi chém giết, dọc một quãng đồng. Quân Cờ Vàng rúc cả vào bụi rậm, vào cây ven làng, có đứa bí thế nhảy cả xuống ao, xuống đầm.

Hoàng Sùng Anh tháo thân chạy, vấp ngay phải Tôn Thất Thuyết đang cưỡi ngựa truy tìm. Tướng Cờ Vàng trúng đạn và bịt bắt sống..."

Trích đoạn trong Vết đạn thành Cửa Bắc.

Reviews 0
Thông tin chi tiết