Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản PUFFIN
ISBN 9780141380933
Trọng lượng (gr) 182
Kích thước 0.4 x 21 x 29.4
Giá bìa 236,000 đ