Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Very Easy Toeic (S + 2CD) bao gồm 12 bài học, một bài thi mẫu và phần hỗ trợ, gồm có lời đọc băng và đáp án cho các bài tập. Mỗi bài tập trong sách luyện thi TOEIC này gồm một phần từ vựng, một phần hướng dẫn ngữ pháp rõ ràng và cụ thể, các bài tập ngữ pháp, và một bài kiểm tra nhỏ (Mini Test). Phần hỗ trợ gồm các tài liệu tham khảo cho các chương nói trên, bao gồm lời đọc băng cho các bài tập nghe trong mỗi bài học và bài thi mẫu, đáp án cho mỗi bài học và bài thi mẫu, và một phiếu trả lời dùng khi làm bài thi mẫu

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản NXB Trẻ
Năm phát hành 12-2018
ISBN 8935086826232
Trọng lượng (gr) 325
Kích thước 26 x 20
Số trang 260
Giá bìa 110,000 đ
Thể loại