Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Về Một Số Xu Hướng Chính Trị Chủ Yếu Trên Thế Giới Hiện Nay

Xu hướng chính trị là sản phẩm của hoạt động chính trị và đời sống chính trị, thể hiện quan điểm và ý chí chính trị của chủ thể chính trị, nhằm thực hiện những mục đích chính trị nhất định của mình. Quan điểm và ý chí chính trị của chủ thể được hiện thực hóa thông qua hoạt động chính trị của nó.

Cuốn sách Về Một Số Xu Hướng Chính Trị Chủ Yếu Trên Thế Giới Hiện Nay phản ánh khái quát, có hệ thống nguồn gốc đặc điểm và bản chất của một số xu hướng chính trị chủ yếu trên thế giới từ đầu năm những năm 90 của thế kỷ XX đến nay.

Nội dung sách gồm 9 chương:

- Chương I: Xu hướng chính trị - khái niệm và phương pháp nghiên cứu.

- Chương II: Sự phát triển mới của thế giới và tác động của nó đối với chính trị.

- Chương III: Hòa bình, hợp tác và phát triển trên thế giới hiện nay.

- Chương IV: Dân chủ hóa xã hội ở các nước hiện nay.

- Chương V: Hình thành trật tự thế giới mới hiện nay.

- Chương VI: Giải quyết các vấn đề dân tộc, sắc tộc, tôn giáo và khủng bố hiện nay.

- Chương VII: Tìm kiếm, lựa chọn mô hình phát triển mới ở các nước hiện nay.

- Chương VIII: Cải cách, đổi mới chính trị ở các nước hiện nay.

- Chương IX: Một số liên hệ từ việc nghiên cứu các xu hướng chính trị trên thế giới với công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả PGSTS Lê Minh Quân
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia
Năm phát hành 12-2018
ISBN 9786045708538
Trọng lượng (gr) 330
Kích thước 20.5 x 14.5
Số trang 245
Giá bìa 42,000 đ