Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Về Đạo Phật

Phật giáo là một trong ba tôn giáo lớn hàng đầu trên thế giới hiện nay, xuất hiện sớm nhất ở Ấn Độ vào khoảng giữa thế kỷ VI trước công nguyên, dần dần được truyền bá sang nhiều quốc gia ở khắp các châu lục bằng các con đường khác nhau. Khi được truyền vào các nước châu Á, đạo phật đã kết hợp với nền văn hóa và tín ngưởng bản địa, hình thành nhiều trường phái học thuật và tôn giáo mang bản sắc dân tộc, ảnh hưởng lớn đến lịch sử và văn hóa của các quốc gia châu Á.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Hoàng Tâm Xuyên
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia
ISBN 8935211182875
Trọng lượng (gr) 200
Số trang 151
Giá bìa 45,000 đ