Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Vàng Trong Lửa (Chủ Tịch Hồ Chí Minh Với Miền Nam Tổ Quốc)

Quyển sách Vàng Trong Lửa (Chủ Tịch Hồ Chí Minh Với Miền Nam Tổ Quốc) do giáo sư Trần Văn Giàu - Trần Bạch Đằng chủ biên tập hợp hàng trăm câu chuyện tiêu biểu nhất về tình cảm của Bác Hồ dành cho đồng bào miền Nam cũng như tình cảm của đồng bào miền Nam dành cho Bác Hồ.

Đó là những câu chuyện thấm đẫm tính nhân bản của chủ nghĩa yêu nước và cách mạng Việt Nam trong thời đại mới - thời đại Hồ Chí Minh. Những câu chuyện trong quyển sách là những tấm gương sáng cho các thế hệ người Việt Nam noi theo và bạn bè thế giới ngưỡng vọng, cảm phục.

Những trích dẫn đặc sắc

“Tình cảm của Bác Hồ với miền Nam, cũng như tình cảm của miền Nam đối với Bác Hồ, đó là một đề tài cực kỳ to lớn, quan trọng và có ý nghĩa trước mắt và lâu dài. Ở đây tôi chỉ nói vắn tắt một điều: tình cảm này, tình cảm hai phía này, là một khúc ca, vừa hùng tráng, vừa trữ tình, đẹp như non sông gấm vóc của miền Nam nước ta, đẹp như lòng yêu nước của đồng bào miền Nam và đồng bào cả nước đối với sự nghiệp cách mạng vĩ đại của nhân dân Việt Nam.”

Trích Lời giới thiệu của Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Trần Bạch Đằng, GS Trần Văn Giàu
Nhà xuất bản NXB Tổng hợp TP.HCM
Năm phát hành 12-2018
ISBN 1116010050047
Trọng lượng (gr) 700
Số trang 696
Giá bìa 90,000 đ