Reviews 1

Để góp phần vào việc nghiên cứu, phê bình cũng như sáng tác phục vụ thiếu nhi, Nhà xuất bản Kim Đồng đã xuất bản cuốn sách "Văn học và trẻ em". Đây là cuốn sách có ích đối với những ai quan tâm đến việc giáo dục thiếu nhi bằng văn nghệ như các văn nghệ sĩ, những nhà nghiên cứu, các giáo viên...

Văn học phục vụ thiếu nhi là một vấn đề khó khăn và mới mẻ. Quyển này đã giới thiệu một số tài liệu nước ngoài đề cao đề tài này. 

(đọc tiếp...)

Có thể kể đến những bài luận như "Bổn phận thiêng liêng, sức mạnh to lớn", "Hàng nghìn câu hỏi. Nên chăng sáng tác cho trẻ em?", "Tôi muốn hiểu", "Vài ý kiến về giáo dục và thẩm mỹ", "Cần có những ngày hội của thiếu nhi", "Đấu tranh bảo vệ truyện cổ tích".

Bằng những lí lẽ, dẫn chứng xác đáng, các văn bản đã khẳng định sức mạnh to lớn của văn nghệ đối với thiếu nhi, " nguyên tắc giáo dục cộng sản chủ nghĩa là mở ra cho thiếu nhi và thanh niên con đường vươn tới mọi đỉnh cao của trí lực, thể lực và nghiệp vụ". Ngôn ngữ văn học cần phải "đủ mạnh, đủ nhiệt tình để chính phục những trái tim của thiếu nhi".

Thông tin chi tiết
Tác giả Nhiều tác giả
Năm phát hành 03-2019