Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Cuốn sách đề cập đến ba khía cạnh chủ yếu:

Khái luận vấn đề xã hội, tập  trung một số vấn đề về: giới định vấn đề xã hội, đặc trưng vấn đề xã hội, phân loại các vấn đề xã hội và một số kiến giải về vấn đề xã hội.

Vấn đề xã hội và quản lý xã hội, gồm: khái niệm quản lý xã hội, mối quan hệ giữa vấn đề xã hội và quan rlys xã hội, quản lý các vấn đề xã hội trong tình hình mới, một số vấn đề xã hội chủ yếu.

Vấn đề xã hội – quan sát và phản ánh, bao gồm tập hợp những bài viết của tác giả đã được công bố trên một số báo và tạp chí.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả TS Phạm Di
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
ISBN 8935279105335
Trọng lượng (gr) 320
Kích thước 14.5 x 20.5
Số trang 312
Giá bìa 87,000 đ