Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Văn Bản Pháp Luật Hướng Dẫn Thi Hành Luật Phòng, Chống Ma Túy

Cuốn sách giới thiệu nội dung văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Phòng, Chống Ma Túy giúp người đọc hiểu thêm về đội tuổi, thời hạn cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng; nguyên tắc tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy  tại cộng đồng; tổ công tác cai nghiện ma túy; hồ sơ đăng kí tự nguyện cai nghiện tại cộng đồng; dạy nghề, tạo việc làm cho người cai nghiện, chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng;...

Cuốn sách hỗ trợ, tạo điều kiện để mọi cá nhân, tổ chức tăng hiểu biết về pháp luật; tránh vi phạm pháp luật; biết sử dụng pháp luật làm phương tiện, công cụ bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình, của Nhà nước và xã hội.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia
Năm phát hành 12-2018
ISBN 8935211118171
Trọng lượng (gr) 330
Kích thước 19 x 13
Số trang 270
Giá bìa 36,000 đ