Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Vai Trò Của Hậu Phương Quân Khu 4 Trong Kháng Chiến Chống Mỹ Cứu Nước

Với nguồn tư liệu phong phú, nội dung cuốn sách tập trung làm rõ quá trình hình thành, phát triển của hậu phương Quân khu 4 (địa bàn tiếp giáp trực tiếp với chiến trường, tuyến đầu của hậu phương lớn miền Bắc xã hội chủ nghĩa) góp phần làm nên thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Ngoài ra cuốn sách cũng đã làm rõ vai trò to lớn của hậu phương Quân khu 4 cũng như đề cập đến các yếu tố có tác động, ảnh hưởng đến công cuộc xây dựng và bảo vệ hậu phương Quân khu 4: từ vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, khí hậu, dân cư đến tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa tư tưởng, đời sống xã hội, quân sự, trị an, quốc phòng...

Nội dung cuốn sách gồm 4 chương:

Chương 1: Hậu phương trong chiến tranh nhân dân; quá trình hình thành, xây dựng hậu phương Quân khu 4.

Chương 2: Xây dựng, củng cố và bảo vệ hậu phương Quân khu 4 trong thời kỳ hòa bình, chuẩn bị kháng chiến (1954-1964).

Chương 3: Phát huy sức mạnh hậu phương Quân khu 4, góp phần đánh thắng chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ trên miền Bắc, chi viện cho miền Nam và chiến trường Lào (1964-1975).

Chương 4: Đặc điểm, vai trò và bài học kinh nghiệm.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả TS Nguyễn Văn Quang
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia
Năm phát hành 12-2018
ISBN 9786045708828
Trọng lượng (gr) 380
Kích thước 20.5 x 14.5
Số trang 303
Giá bìa 45,000 đ