Reviews 1

Và đã có một thời như thế…………..

Tác phẩm “vài lời ngỏ với giới trẻ” của tác giả Nguyễn Hiến Lê không phải là một tập văn học hay một câu truyện ngắn, hay tiểu thuyết lôi cuốn và hấp dẫn, hoặc thứ gì đại loại như thế. Nhưng với bản thân tác phẩm này, nó lại có cái cách tạo ấn tượng riêng với giọng văn đầy tha thiết của một con người mang nặng tình với đất nước. Với lối viết xã luận đơn giản, tác phẩm này chắc chắn sẽ gây nhiều ấn tượng với người trẻ trong một xã hội hôm nay, một xã hội tự do trên danh nghĩa và sự thật như một thứ xa xỉ, luôn khao khát tìm đến sự thật của lịch sử dân tộc.

(đọc tiếp...)

Tác phẩm này gồm năm hoặc sáu bài xã luận lượm lặt để trình bày lên một quang cảnh của đất nước trong một giai đoạn không xa, khi đất nước chúng ta chưa thể thống nhất. Trong một thời đại mà miền nam tiến lên con đường dân chủ nhưng lại bị kẹp kìm bởi ngoại nhân, còn miền bắc cũng chẳng hơn gì. Nhân dân này như hai con dế trong lồng đang ra sức vươn càng lên cắn nhau mua vui cho ngoại nhân. Nhân dân này như một con tốt bị chia rẽ để cho ngoại nhân điều khiển.

Trong cái xã hội mà ai cũng là nạn nhân ấy, một số kẻ thì nương theo thời thế trục lợi cho bản thân trở nên cường quyền, ức hiếp anh em. Lại cũng có những người đau đáu với vận mệnh nước nhà, lo lắng cho đại đa số dân lầm than được an toàn và phồn thịnh. Họ chẳng mong cầu trở thành những “ Iêng Hùng” quay mũi súng về phía đồng bào. Họ chẳng cần một đất nước vươn lên hàng khanh tướng, vươn lên hàng thực dân để o ép các dân tộc khác cũng như sánh vai với năm châu bốn bể. họ không cần tất cả những thứ đó, bởi ở họ là một tấm lòng nhân từ chỉ mong cầu cho tất cả mọi người được an cư, lạc nghiệp, sống vui vẻ, bình an và trưởng thành về nhân bản. một xã hội nhân văn đẹp như tranh vẽ với giáo dục và đạo đức được đặt lên hàng đầu.

Dẫu vẫn biết mơ là không thật, xã hội đó là không tưởng nhưng đâu ai đánh thuế giấc mơ. Họ vẫn cứ mơ và từng ngày tạo dựng nên cuộc sống ấy, một lối sống trung dung, thượng tôn đạo đức và tự cường.

Muốn được như thế, họ đề xuất một lối sống tự cường không dựa vào các ngoại nhân, bởi kinh nghiệm của một nước nhược tiểu nói lên rằng ngoại nhân phần lớn chỉ đem đến cho họ khổ đau khi ngoại nhân can thiệp quá sâu vào nội bộ đất nước. dân tộc này có thể có cuộc sống ấm no mà không cần sự trợ giúp của ngoại nhân. người viết tin điều đó.

Cảm ơn tác giả đã mở mắt cho người viết thấy: “Cha ông tôi đã từng như thế….”

Thông tin chi tiết
Tác giả NGUYỄN HIẾN LÊ
Năm phát hành 03-2019
Thể loại