Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

The Nutcracker

This sumptuous picture book is based on the beloved classic and retold for younger children to provide an ideal introduction

to the story.

A perfect introduction to the story for younger children, who will be enthralled by the magical story of the Nutcracker

which comes to life on Christmas Eve.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Emma Helborough
Nhà xuất bản USBORNE PUBLISHING
Công ty phát hành Usborne Publishing
ISBN 8187992084866
Kích thước 250 x 250 x 3 mm
Số trang 24
Giá bìa 237,600 đ