Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Very First Nursery Rhymes

A charming collection of nursery rhymes ideal for a baby or young child.

Rhymes include “Humpty Dumpty”, “Little Bo Peep”, “Baa, Baa, Black Sheep”, “Jack and Jill” and “Little Miss Muffet”. Warmly

illustrated by Rosalinde Bonnet.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Felicity Brooks
Nhà xuất bản USBORNE PUBLISHING
Công ty phát hành Usborne Publishing
ISBN 4272635678206
Kích thước 170 x 150 mm
Số trang 12
Giá bìa 198,000 đ