Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Noisy Jungle

This board book is perfect for sharing with small children, who will love pressing the buttons to make the sounds you hear

in a noisy jungle, from animals such as monkeys, parrots and tigers.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Sam Taplin
Nhà xuất bản USBORNE PUBLISHING
Công ty phát hành Usborne Publishing
ISBN 8915763452466
Kích thước 300 x 276 x 17 mm
Số trang 10
Giá bìa 514,800 đ