Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Kirsteen Robson
Nhà xuất bản Usborne
Năm phát hành 12-2019
Công ty phát hành Usborne Publishing
ISBN 8748963700385
Kích thước 240 x 290 x 13mm
Số trang 32
Giá bìa 396,000 đ