Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Little Board Books: Noah's Ark

Here come the animals, two by two! Soon Noah’s ark will be ready to take to the water in this charming retelling of the well-loved Bible story, with beautiful illustrations by Ag Jatkowska throughout.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Russell Punter
Năm phát hành 12-2019
Công ty phát hành Usborne Publishing
ISBN 3036462648723
Kích thước 145 x 145 mm
Số trang 22
Giá bìa 198,000 đ