Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Illustrated Bible Stories

A fully illustrated collection of stories from the Bible, retold for young readers. It includes Joseph and his Amazing Technicolour Dreamcoat, The Story of Baby Jesus, The Easter Story, Jonah and the Whale, Noah's Ark, and more.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Various
Nhà xuất bản USBORNE PUBLISHING
Năm phát hành 12-2019
Công ty phát hành Usborne Publishing
ISBN 9781409580980
Kích thước 156 x 201 x 43 mm
Số trang 368
Giá bìa 554,400 đ