Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Nhiều Tác Giả
Nhà xuất bản Văn Hóa Thông Tin
ISBN 8939834252809
Trọng lượng (gr) 100
Kích thước 29x20
Số trang 31
Giá bìa 15,000 đ