Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Tuyển Chọn Đề Thi Tuyển Sinh Vào Lớp 10 Chuyên Môn Toán

Cuốn sách "Tuyển chọn đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên môn Toán" của Hoàng Văn Minh và Trần Đình Thái tuyển chọn biên soạn do nhà xuất bản Đại học Sư Phạm phát hành bao gồm 54 đề thi qua các năm...

Mục lục

Phần 1: Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên

A. Đề thi năm 2000-2001

B. Đề thi năm 2001-2002

C. Đề thi năm 2002-2003

D. Đề thi năm 2003-2004

E. Đề thi năm 2004-2005

F. Đề thi năm 2005-2006

G. Đề thi năm 2006-2007

H. Đề thi năm 2007-2008

I. Đề thi năm 2008-2009

K. Đề thi năm 2009-2010

M. Đề thi năm 2010-2011

N. Đề thi năm 2011-2012

L. Đề thi năm 2012-2013

Phần 2: Đáp án và hướng dẫn giải

Phần phụ lục: Giới thiệu đề thi từ năm 1991-1999

Phần 3: Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên từ năm 2013 -2017

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Hoàng Văn Minh - Trần Đình Thái
Nhà xuất bản NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội
ISBN 8932804086039
Trọng lượng (gr) 490
Số trang 352
Giá bìa 70,000 đ
Thể loại