Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Tuyển Chọn 238 Mẫu Soạn Thảo Văn Bản Thường Dùng Trong Các Cơ Quan Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp Soạn thảo văn bản là một công việc rất quan trọng và được thực hiện thường xuyên trong tất cả các cơ quan chính quyền địa phương, đơn vị hành chính sự nghiệp. Cuốn sách nhằm nâng cao hiệu quả của công tác soạn thảo văn bản, giúp bạn đọc có thêm tài liệu để nghiên cứu và ứng dụng trong việc soạn thảo văn bản đúng và chính xác: Nội dung cuốn sách bao gồm: Phần I. Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính Phần II. Mẫu văn bản hành chính trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp Phần III. Mẫu văn bản dùng trong trường học Phần IV. Mẫu văn bản dùng cho Ủy ban nhân dân địa phương Phần V. Mẫu văn bản liên quan đến cán bộ công chức, viên chức, người lao động Phần VI. Các mẫu văn bản liên quan đến đất đai, nhà ở - môi trường Phần VII. Mẫu văn bản dùng trong tổ chức đoàn thể ở các đơn vị hành chính sựnghiệp Phần VIII. Mẫu diễn văn, bài phát biểu, thư từ dùng trong đơn vị hành chính sự nghiệp Phần IX. Mẫu hợp đồng thường dùng trong các đơn vị hành chính sự nghiệp Phần X. Các mẫu văn bản giấy tờ  nhân thân, tư pháp, tố tụng Phần XI. Các mẫu văn bản về tài chính, sử dụng, mua sắm tài sản, in ấn hóa đơn Cuốn sách là tài liệu tham khảo cần thiết cho cán bộ công tác trong các cơ quan đơn vị để soạn thảo văn bản của cơ quan mình chính xác hơn.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Quang Minh
Nhà xuất bản NXB Tài Chính
Năm phát hành 12-2018
ISBN 9786047912001
Trọng lượng (gr) 550
Kích thước 28 x 20
Số trang 431
Giá bìa 335,000 đ