Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Tượng Phật Chế Tác Và Thưởng Lãm

Cuốn sách bao gồm các nôi dung như sau:

Những kiến thức cơ bản về tạo hình tượng Phật. nghệ thuật tạo tượng Phật Ấn Độ, Các loại tượng Phật, tượng Bồ Tát, Tượng La Hán, Tượng tổ sư, cao tăng, tượng hộ pháp, tượng người cúng dường, cách tạo tượng Phật bằng đồng, vàng,…

Biết thêm về các vị Phật, Phật Tam Thế, Ngũ phương, Bồ Tát, …

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Lý Phi
Dịch giả Chu Tước Nhi
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Thời Đại
Năm phát hành 12-2019
Công ty phát hành Văn Lang
ISBN 7890445696660
Kích thước 19 x 27 cm
Số trang 675
Giá bìa 478,800 đ