Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Mitch Albom
Nhà xuất bản Penguin Random House US
Năm phát hành 07-2018
Công ty phát hành Penguin Random House US
ISBN 2305204011738
Kích thước 17.3 x 10.4 x 1.8