Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Tư Tưởng Việt Nam Thời Trần

' Tư tưởng thời Trần có vị trí hết sức quan trọng trong lịch sử tư tưởng Việt Nam, góp phần to lớn trong việc năng cao trình độ tư duy lý luận của người Việt. Lịch sử luôn tỏ ra có ý nghĩa trong cuộc sống. Quá khứ luôn có ý nghĩa đối với hiện tại và tương lai. Hiểu được tư tưởng của dân tộc, con người ngày nay mới có điều kiện làm giàu thêm tư duy lý luận của mình, mới hiểu rõ về mình hơn từ những điểm yếu, điểm mạnh của cha ông để có hướng khắc phục những khó khăn, hạn chế; định rõ đường đi nước bước cho mình vướn tới tầm cao của thời đại.'

Cuốn sách này là một tài liệu nhỏ góp phần vào việc nghiên cứu lịch sử dân tộc ở thời Trần cũng như góp phần vào việc nghiên cứu Lịch sử tư tưởng Việt Nam.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Trần Thuận
Nhà xuất bản NXB Tổng hợp TP.HCM
Năm phát hành 12-2018
ISBN 9786045812136
Trọng lượng (gr) 480
Kích thước 24 x 16
Số trang 311
Giá bìa 110,000 đ