Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Tư Tưởng Phan Bội Châu Về Con Người

Phan Bội Châu coi việc giải phóng dân tộc cũng chính là giải phóng con người. Tư tưởng yêu nước của ông phát triển từ khuynh hướng tư tưởng quân chủ, đến dân chủ tư sản và đã đến rất gần với con đường cách mạng vô sản. Mặc dù ông không thể đến với cách mạng vô sản nhưng cuộc đời và sự nghiệp của ông đã để lại cho chúng ta nhiều điều đáng suy ngẫm.

Cuốn sách đi sâu nghiên cứu hạt nhân tư tưởng  của Phan Bội Châu - tư tưởng về con người để từ đó có thể hiểu rõ hơn triết lý giải phóng dân tộc của ông.Đây sẽ là một tài liệu tham khảo bổ ích để tìm hiểu về tư tưởng Việt Nam cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.

Cuốn sách gồm những nội dung chính như sau:

Chương 1: Những điều kiện, tiền đề hình thành, phát triển tư tưởng của Phan Bội Châu về con người.

Chương 2: Quá trình hình thành, phát triển và nội dung chủ yếu trong tư tưởng của Phan Bội Châu về con người.

Chương 3: Giá trị, hạn chế và ý nghĩa lịch sử trong tư tưởng của Phan Bội Châu về con người.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả PGSTS Doãn Chính, TS Cao Xuân Long
Dịch giả An Lý
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia
Năm phát hành 12-2018
ISBN 8935211123021
Trọng lượng (gr) 420
Kích thước 20.5 x 14.5
Số trang 381
Giá bìa 78,000 đ