Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả PGS.TS. Doãn Chính - TS. Cao Xuân Long
Dịch giả An Lý
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Chính Trị Quốc Gia
Năm phát hành 01-2018
Công ty phát hành NXB Chính Trị Quốc Gia
ISBN 2615069239575
Kích thước 14.5 x 20.5 cm
Số trang 381
Giá bìa 93,600 đ