Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Vai Trò Của Nhân Dân Trong Sự Nghiệp Giữ Gìn Trật Tự, An Ninh

Cuốn sách được kết cấu gồm ba chương, tập trung đi sâu, làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn về cơ sở hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của Nhân dân trong sự nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh; cũng như tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò và phương pháp phát huy vai trò của Nhân dân trong sự nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh. Qua đó, cuốn sách đã làm nổi bật những giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của Nhân dân trong sự nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh ở nước ta.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Thượng Tướng. GS. TS. Tô Lâm
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia
ISBN 8935211196285
Trọng lượng (gr) 320
Kích thước 14.5 x 20.5
Số trang 260
Giá bìa 58,000 đ