Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Jim Collins cùng nhóm nghiên cứu đã miệt mài nghiên cứu những công ty có bước nhảy vọt và bền vững để rút ra những kết luận sát sườn, những yếu tố cần kíp để đưa công ty từ tốt đến vĩ đại. Đó là những yếu tố khả năng lãnh đạo, con người, văn hóa, kỷ luật, công nghệ… Những yếu tố này được nhóm nghiên cứu xem xét tỉ mỉ và kiểm chứng cụ thể qua 11 công ty nhảy vọt lên vĩ đại. Mỗi kết luận của nhóm nghiên cứu đều hữu ích, vượt thời gian, ý nghĩa vô cùng to lớn đối với mọi lãnh đạo và quản lý ở mọi loại hình công ty (từ công ty có nền tảng và xuất phát tốt đến những công ty mới khởi nghiệp), và mọi lĩnh vực ngành nghề.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Jim Collins
Nhà xuất bản NXB Trẻ
Năm phát hành 01-2008
Công ty phát hành NXB Trẻ
ISBN 8934974068686
Trọng lượng (gr) 520
Kích thước 20.5 x 14.5
Số trang 444
Giá bìa 71,000 đ
Thể loại