Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Tự Học Nhanh Microsoft Office PowerPoint 2003

Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau:

Phần 1: Giới thiệu PowerPoint 2003.

- Cài đặt chương trình PowerPoint 2003.

- Khởi động PowerPoint 2003.

- Các khái niệm cơ bản về PowerPoint 2003.

- Chế độ hiển thị của Slide.

- Làm việc với một trình diễn.

Phần 2: Làm việc với PowerPoint 2003.

- Tạo một trình diễn (Slide).

- Cách trình bày một trình diễn (Slide).

- Quản lý các Slide.

- Tạo màu nền cho Slide.

- Chèn các đối tượng vào Slide.

- Làm việc với văn bản.

- Làm việc với sơ đồ tổ chức.

- Làm việc với bảng.

- Làm việc với biểu đồ.

- Làm việc với Wordart và clip art.

- Tạo và định dạng các đối tượng.

- Trình diễn Slide.

Phần 3: Làm việc trên PowerPoint mở rộng.

- Tạo một bài trình diễn đa phương diễn.

- Tạo siêu liên kết trong PowerPoint.

- Hội nhập với Office.

Phần 4: Đóng gói, in ấn trình diễn.

- Đóng gói trình diễn.

- PowerPoint Viewer.

- Tạo và in các tài liệu trình diễn

Phần 5: Thao tác nhanh trên PowerPoint 2003.

- Làm việc với trình chiếu.

- Làm việc với Outline.

- Làm việc với các đối tượng đồ họa.

- Chọn văn bản hoặc một đối tượng.

- Xóa văn bản hoặc các đối tượng.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Nhiều Tác Giả
Nhà xuất bản NXB Văn Hoá Thông Tin
Năm phát hành 12-2018
ISBN 8935077058055
Trọng lượng (gr) 250
Kích thước 20.5 x 14.5
Số trang 292
Giá bìa 41,000 đ
Thể loại