Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Tự Học C# Và SQL SERVER 2008

Nền tảng dữ liệu Microsoft là một giải pháp xuyên suốt cần cho các thách thức đã tồn tại và hơn thế nữa, bằng việc đưa ra những cách tân trong bốn lĩnh vực chính nhằm hỗ trợ cho dữ liệu: Nền tảng cho các nhiệm vụ then chốt, phát triển động, dữ liệu quan hệ mở rộng, thông tin trong toàn bộ doanh nghiệp. Hãy tìm hiểu cách SQL Server 2008 đáp ứng những cần thiết cho thế hệ kế tiếp của các ứng dụng thao tác dữ liệu.

Nội dung sách gồm các phần sau:

Phần 1: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL ServerGiới thiệu về SQL Server 2008, Table và View...

Phần 2: Xây dựng ứng dụng quản lý C#Giới thiệu chung về C#, Lập trình với CSDL...

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Tạ Minh Châu, KS Hoàng Anh Quang
Nhà xuất bản NXB Hồng Bàng
Năm phát hành 12-2018
ISBN 8935077260472
Trọng lượng (gr) 350
Kích thước 20.5 x 14.5
Số trang 315
Giá bìa 58,000 đ
Thể loại