Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Hồng Mây, Kỳ Duyên, Thanh Thúy
Nhà xuất bản NXB Hồng Đức
ISBN 8954945002297
Trọng lượng (gr) 1100
Kích thước 10 x 18
Số trang 1096
Giá bìa 70,000 đ