Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Từ điển thành ngữ Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Như Ý, Nguyễn Văn Khang, Phan Xuân Thành

Nhà Xuất bản: Từ Điển Bách Khoa

Năm Xuất bản: 1994

Số trang: 67

Bìa cứng.

Khách lưu ý giùm em đây là sách cũ đã xuất bản lâu chứ không phải sách mới để tránh tình trạng giao tới không vừa ý.

#sachabc

Reviews 0
Thông tin chi tiết