Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Văn Hóa Thông Tin
Năm phát hành 09-2001
Trọng lượng (gr) gr
Số trang 1734
Giá bìa 420,000 đ
Thể loại