Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Từ Điển Bách Khoa Quân Sự Việt Nam là cuốn sách tra cứu thông tin quân sự chủ yếu phục vụ cho các cán bộ trong lĩnh vực lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, đồng thời cũng là tài liệu phục vụ đông đảo bạn đọc có nhu cầu tìm hiểu về lĩnh vực quân sự.

Sách có mục đích cung cấp những tri thức cơ bản tương đối có hệ thống về lý luận và thực tiễn quân sự Việt Nam, giúp cho việc nghiên cứu, giảng dạy, huấn luyện quân sự, đồng thời là cơ sở để thống nhất từ ngữ quân sự tiếng Việt. v.v...

Nội dung của các mục từ trong cuốn sách được biên soạn căn cứ vào những tài liệu chính thức của quân đội, Nhà nước Việt Nam và ngoài hữu quan. Các số liệu và tư liệu cập nhật theo những thông tin mới nhất.

Từ Điển Bách Khoa Quân Sự Việt Nam (2004) đã được triển khai biên soạn khẩn trương và nghiêm túc, với sự tham gia tích cực của hơn 40 cơ quan khoa học thuộc các tổng cục, các quân khu, quân đoàn, quân chủng... Nội dung khoa học của các mục từ đã được xét duyệt tại các hội đồng khoa học chuyên ngành. Những vấn đề lớn, hệ trọng có tính nguyên tắc đã được ban chỉ đạo biên soạn Từ điển bách khoa quân sự - Bộ quốc phòng xem xét quyết định.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Nxb Quân đội nhân dân
Năm phát hành 12-2004
Công ty phát hành Chưa có
ISBN 9999490889956
Trọng lượng (gr) 2560.00 gam
Kích thước 19x27 cm
Số trang 1300
Giá bìa 864,000 đ
Thể loại