Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Từ Bỏ Sản Phẩm Và Thương Hiệu

Cuốn sách hướng dẫn xây dựng chiến lược và quy trình thực hiện cụ thể cho việc từ bỏ sản phẩm và thương hiệu, có giá trị tham khảo hữu ích cho doanh nghiệp.Từ bỏ một sản phẩm hay thương hiệu không phải là một quyết định đơn giản mà chứa đựng rất nhiều rủi ro. Điều gì giúp các nhà quản lý nhận ra việc từ bỏ sản phẩm và thương hiệu nhằm thúc đẩy sự tăng trưởng mạnh hơn, tăng giá trị cho các sản phẩm và thương hiệu cũng như các lĩnh vực kinh doanh khác của doanh nghiệp?

Khi từ bỏ sản phẩm và thương hiệu doanh nghiệp thường gặp phải những rủi ro gì: mất thị phần; các nhóm khách hàng hiện tại và doanh thu tương ứng; sự cạnh tranh từ các sản phẩm và thương hiệu được bán cho một bên thứ ba... Làm thế nào để xây dựng chiến lược yừ bỏ sản phẩm và thương hiệu một cách chủ động và đúng đắn trong chiến lược kinh doanh và chiến lược công ty?

Với nhiều thực tiễn từ các thương hiệu quốc tế và trong nước, sách hướng dẫn xây dựng chiến lược và quy trình thực hiện cụ thể cho việc từ bỏ sản phẩm và thương hiệu, có giá trị tham khảo hữu ích cho doanh nghiệp để giảm thiểu và loại bỏ được các rủi ro và tạo thêm giá trị cho cổ đông.

Cuốn sách giúp người làm kinh doanh trả lời các câu hỏi: “Doanh nghiệp nên từ bỏ thương hiệu và sản phẩm như thế nào để giảm thiểu các rủi ro và đạt hiệu quả cao hơn?”, cụ thể là: Doanh nghiệp từ bỏ sản phẩm và thương hiệu trong các tình huống nào?; các chiến lược, cách thức mà doanh nghiệp có thể sử dụng để từ bỏ sản phẩm và thương hiệu là gì?; quy trình nào được sử dụng cho việc từ bỏ sản phẩm và thương hiệu?

Cuốn sách gồm 4 chương

Thay lời kết

Tài liệu tham khảo

PHỤ LỤC

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Vũ Anh Dũng
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Khoa học & kỹ thuật
Năm phát hành 04-2012
Công ty phát hành Trung Tâm Phát Hành Sách Và Văn Hóa Phẩm Khoa Học Và Kỹ Thuật
ISBN 2441050960902
Kích thước 13 x 20.5 cm
Số trang 199
Giá bìa 141,600 đ
Thể loại