Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Truyện tích Kinh thánh dành cho thiếu nhi là tập truyện tranh in mầu dựa trên các tích Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước, gồm nhiều hình ảnh sinh động và hấp dẫn phù hợp với các em thiếu nhi.

Sách dày 566 trang, in tại Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM.

#sachabc

Reviews 0
Thông tin chi tiết