Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Nhiều Tác Giả
Nhà xuất bản Hồng Đức
ISBN 8935230001737
Trọng lượng (gr) 150
Kích thước 20.5 x 20.5
Số trang 20
Giá bìa 17,000 đ